Увеличение на капитала 2020 г. (архив)


Проспект

Уведомления

График на предлагането

28.02.2020 Дата на публикуване на съобщението за предлагането (начална дата на предлагането)
10.3.2020 Начална дата за превхърляне на правата:
10.3.2020 Начална дата за записване на предлаганите акции:
25.3.2020 Крайна дата за прехвърляне на правата:
1.4.2020 Дата на аукциона за неизползваните права:
16.4.2020 Крайна дата за записване и заплащане на предлаганите акции: