Централен офис София


Адрес: София 1797, Софарма Бизнес Тауърс, ул.“Лъчезар Станчев“ 5, кула Б, ет.12

Директор връзки с инвеститорите:
Петър Иванов
тел.: 02/ 44 640 91
e-mail:ivanov@elana.net
Управител на „Агромениджмънт“ ООД:
Георги Георгиев
тел.: 02/ 81 000 92
e-mail: georgievge@elana.net

Централният офис на ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ се намира в модерния бизнес център – Софарма Бизнес Тауърс.