Уведомление за сключен нов договор с електронна медия за разкриване на регулирана информация

Уведомление за сключен нов договор с електронна медия за разкриване на регулирана информация