Счетоводни отчети и вътрешна информация за 2020 година

Годишен финансов отчет за 2020 г.

Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.

Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г.

Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г.

Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г.