Счетоводни отчети и вътрешна информация за 2019 година

Годишен финансов отчет за 2019 г.

Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.

Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2019 г.

Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2019 г.

Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2019 г.